Tax Strategy

Informacja o Realizowanej Strategii Podatkowej Billennium S.A.

Znajdź historyczne zapisy dotyczące informacji o realizowanej strategii podatkowej Billennium S.A. w poprzednich latach.

2022 Informacja O Realizowanej Strategii Podatkowej Billennium S.A. za rok 2022

Podstawa sporządzenie informacji art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2022.2587 t.j. z późn. zm. z dnia 13 grudnia 2022 r. dalej: UoCIT).

2021 Informacja o Realizowanej Strategii Podatkowej Billennium S.A. za rok 2021

Podstawa sporządzenie informacji art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2022.2587 t.j. z późn. zm. z dnia 13 grudnia 2022 r. dalej: UoCIT).